Вентилация

Вентилационни инсталации

Вентилация – вентилационни инсталации за пресен въздух (въздуховоди, климатични

централиичилъри, вентилатори)

Отоплителни инсталации

 

Отопление – отоплителни инсталации (включително подово отопление, подгряване на улуци); котли на дизел и твърдо гориво.


 

Вентилационни инсталации

Вентилация – вентилационни инсталации за пресен въздух (въздуховоди, климатични

централиичилъри, вентилатори)

 

Климатизация – отопление и охлаждане на жилищни и промишлени сгради (включително)

VRF и мулти-сплит системи, а също и термопомпи въздух-вода, черпещи топлина от атмосферата и предаващи я в жилището- за подово отопление, за свързване към радиатори и вентилаторни конвектори, за загряване на топла вода и т.н.); хладилни камери и хладилни стаи.

  • Битови и промишлени климатични инсталации ( вкл.VRV и мулти сплит системи)
  • Термопомпи; 
  • Чилър;
  • Хладилни камери и хладилни стаи

      

Парни и водогрейни котли

 

Газификация
Парни и водогрейни котли до 1,6МРа; разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ;

Поддръжка и гаранции

 

Поддръжка и гаранционен и извънгаранционен сервиз, част ОВК, Газови инсталации и съдове

под налягане, Пожароизвестяване, БКТП, Пожарни кранове и табла с противопожарни шлангове – сервизни групи, които са на постоянно разположение на клиента – обслужване на територията на цялата страна в максимално къси срокове.

 

С годините и натрупването на опит дейността на фирмата се разширява и с изграждане и поддръжка на системи

за видеонаблюдение, изграждане на СОТ, контрол на достъпа, пожароизвестителни инсталации, домофонни инсталации, структурно окабеляване, направа и монтаж на ел.табла и подстанции ниско напрежение 20/0,4kV.

Изграждане на инсталации

 

Електроинсталации– изграждане на силно и слаботокови ел.инсталации, подстанции КТП НН 20/0,4kV, включително системи за видеонаблюдение, СОТ, пожароизвестителни инсталации, контрол на достъп, озвучаване, телефонни и домофонни инсталации; проектиране, направа и монтаж на ел.табла;


Безплатна конслутация

Получете безплатна консултация за Вашият проект

ПАРТНЬОРИ

Които ни се довериха

partner-01
partner-02
partner-03
partner-04
partner-06
partner-05