За нас

Кратко представяне на основните компетенции

„МИКИ СТАРТ” ЕООД е компания с 20-годишно присъствие на българския пазар. С годините фирмата се специализира в 2 сфери: отопление, вентилация и климатизация и изграждане на силно и слаботокови инсталации. Дейността на фирма „МИКИ СТАРТ” обхваща проектиране, изграждане, монтаж, въвеждане в експлоатация и сервиз на отоплителни, вентилационни, климатични и газови инсталации за всякакъв тип помещения – битови и промишлени.  

 

още за нас

Другата сфера, в която е специализирана фирма „МИКИ СТАРТ”, е изграждането на силнотокови и слаботокови електроинсталации. С годините и натрупването на опит дейността на фирмата се разширява и с изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение, изграждане на СОТ, контрол на достъпа, пожароизвестителни инсталации, домофонни инсталации, структурно окабеляване, направа и монтаж на ел.табла и подстанции ниско напрежение 20/0,4kV. В последните години фирма „МИКИ СТАРТ” се ориентира към изграждането на фотоволтаични соларни системи, често наричани “най-екологичният” източник на енергия, директно преобразуващи слънчевата енергия в електрическа.

Сертификати

Сертификат БДС EN ISO 9001:2015

Удостоверение №І-ТV015662, издадено от Камара на строителите в България, първа група;, строежи от четвърта и пета категория

 

  • Edit Text Edito

Удостоверение №ІІІ-ТV005174, издадено от Камара на строителите в България, трета група;, строежи от трета до пета категория

Удостоверение №V-ТV011022, издадено от Камара на строителите в България, пета група, класове 42.21, 43.21, 43.22, 43.29, 43.39

Удостоверение №С826/ 28.10.2016г., издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, работещи под налягане до 1,6МРа

Разрешение №763/31.07.2017г., издадено от ГДПБЗН-МВР за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения

Удостоверения за професионално обучение, издадени от Център за професионално обучение към „Монтажи” ЕАД –ЦКЛ –специалност „Топлотехника”

Удостоверение за професионално обучение, издадени от Център за професионално обучение към „Монтажи” ЕАД –ЦКЛ –специалност „Климатична и вентилационна техника”

"МИКИ СТАРТ" ЕООД е официален дистрибутор на климатични системи с марката GENERAL FUJITSU

Сертификати за квалификация на персонал по спояване и заваряване, издадени от „ОСП ТЮФ Рейнланд България” ЕООД

Мисията на компанията

Мисията на фирма „МИКИ СТАРТ” е задоволяване на изискванията и нуждите на
нейните клиенти. Разполага с доказали се специалисти, които ежегодно
посещават курсове и обучения за повишаване на квалификацията си. Освен това
държи на качеството на материалите и съоръженията, които предлага и с които
работи.
Целта на фирма „МИКИ СТАРТ” е да оправдае доверието на клиентите чрез
коректност и професионализъм!

Кои сме ние?

Запознайте се с нашият екип

gazifikaciq

инж. Мирослав Миков

gazifikaciq

инж. Тихомир Миков

gazifikaciq

инж. Цанко Калфов

gazifikaciq

инж. Николай Кардашев