Skip to content
tihi
Мики старт
Климатизация
Вентилация
Отопление
Слаботокови
инсталации
Газификация
Сервиз
Електроинсталации

Искате да се свържем с вас?

Нашите услуги

„МИКИ СТАРТ” ЕООД е компания с 20-годишно присъствие на българския пазар. С годините фирмата се специализира в следните сфери

Отопление

Отоплителни инсталации (включително подово отопление, подгряване на улуци); котли на дизел и твърдо гориво.

Вентилация

Вентилационни инсталации за пресен въздух (въздуховоди, климатични централи и чилъри, вентилатори)

Климатизация

Отопление и охлаждане на жилищни и промишлени сгради, хладилни камери , хладилни стаи и др.

Газификация

Парни и водогрейни котли до 1,6МРа; разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ.

Електроинсталации

Изграждане на силно и слаботокови ел.инсталации, подстанции КТП НН 20/0,4kV, включително системи за видеонаблюдение, СОТ, пожароизвестителни инсталации, контрол на достъп, озвучаване, телефонни и домофонни инсталации; проектиране, направа и монтаж на ел.табла.

Сервиз

Поддръжка и гаранционен и извънгаранционен сервиз, част ОВК, Газови инсталации и съдове под налягане, Пожароизвестяване, БКТП, Пожарни кранове и др.

Слаботокови инсталации

Видеонаблюдение, изграждане на СОТ, контрол на достъпа, пожароизвестителни инсталации и други услуги.

Безплатни консултации


Консултирайте се с нас безплатно, ние ще отговорим на вашите нужди!

Нашата работа

Проекти на МИКИСТАРТ

Мнения

Какво казват нашите клиенти?

“Мики Старт ЕООД е специализирана в дейности по изграждане и поддръжка на климатични, вентилационни и отоплителни инсталации. През годините съвместна работа фирма "МИКИ СТАРТ" ЕООД е работила по изграждането на десетки обекти на "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД в цялата страна и в последствие на тяхната експлоатационна поддръжка.“

инж. Марио Качаров
Ръководител отдел "Развитие и капитално строителство"

"Фирма "МИКИ СТАРТ" ЕООД е доставчик на "СИМЕНС" ЕООД на климатични инсталации и поддръжка и ремонт на съдове под налягане за поделение гр. Правец, който се отличава с високо качество. От съвместната ни работа с "МИКИ СТАРТ" ЕООД имаме отлични впечатления, относно организацията на работата, касаеща приемането, обработката и доставката на заявките ни. Доставените материали и извършените услуги отговарят на нашите изисквания. С целият екип се работи приятно, с лекота и взаимно доверие. Всичко това ни дава основание да препоръчаме "МИКИ СТАРТ" като стабилен, коректен и отговорен партньор за всеки клиент с високи изисквания

Д. Карагьозов
Оперативен директор Сименс ЕООД - поделение Правец

"Фирма "МИКИ СТАРТ" ЕООД е специализирана в изграждането и поддръжката и следгаранционна абонаментна на климатични, вентилационни, отоплителни инсталации, газови инсталации и силови слаботокови електро инсталации. С фирма "МИКИ СТАРТ" ЕООД имаме дългогодишни договорни отношения. Обектите са изпълнени качествено и в уговорените срокове.

Петя Радулова
Управител на РУМ ОЙЛ ООД

Фирма "МИКИ СТАРТ" ЕООД осъществиха стриктен контрол и точна, навременна координация между всички участници в работния процес. "МИКИ СТАРТ" ЕООД разполага с необходимите квалифицирани специалисти, които показват висок професионализъм и умения.

Петя Кочкова
Директор на у-ще ОУ "Никола Й. Вапцаров"

"С фирма "МИКИ СТАРТ" имаме дългогодишни договорни отношения по част: отопление, вентилация и климатизация. Обектът спортен комплекс с. Мирково е изпълнен качествено и в уговорени срокове

Велико Лисев
вр. ИД Кмет на общ. Мирково

Вложените материали, използваното оборудване са нови и с надежден произход, гарантиран от приложните сертификати за качество и декларации за съответствие. Препоръчваме "МИКИ СТАРТ" ЕООД като доверен партньор в спектъра на дейността им.

ИНТЕГРЕЙТИД-МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД
lukoill -ng
gB9hJ6F6tN
gipi- png
gorna banq png
ботевград